POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanując prywatność Użytkowników serwisów internetowych, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), makeIT24 wprowadza Politykę Ochrony Prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień. Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych („Serwis”), których operatorem jest Marcin Molenda makeIT24, ul. Duchnicka 6, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 1182178430, REGON: 380918752.

Zapewniamy, że stosując technologię cookies dokładamy najwyższej staranności w ochronie prywatności Użytkowników naszego serwisu. W tym celu przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa oraz standardów i najlepszych praktyk obowiązujących w środowisku internetowym.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.      Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Pliki cookies są wysyłane przez odwiedzane strony www, a następnie pobierane na komputerze Użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.

3.      W ramach Serwisu zbierane są zarówno piki stałe, jak i sesyjne. Pliki stałe przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy pliki sesyjne są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

4.      Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

1.      „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

2.      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

3.      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4.      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

5.      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

 

II. ZAKRES DANYCH

1.      Za pomocą technologii cookies makeIT24 zbiera jedynie anonimowe dane statystyczne o Użytkownikach lub w przypadku Użytkowników, którzy rejestrują się w portalu podając częściowo swoje dane, makeIT24 przetwarza te dane. Przykładem tego typu sytuacji jest dokonywanie zakupów online, kontakt z działem obsługi konsumenta, utworzenie konta czy przesyłanie informacji o konkursach i ofertach.

2.      Wyżej wymienione dane obejmują swoim zakresem:

1.      adres URL witryny, którą użytkownik odwiedzał przed trafieniem na nasze strony internetowe,

2.      adres witryny, na którą Użytkownik przechodzi po wizycie na naszych stronach,

3.      adres IP Użytkownika, serwera proxy, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej i dodatków, identyfikatora urządzenia i jego funkcji, jak również nazwę dostawcy ISP lub dostawcy usług mobilnych,

4.      dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy i adres fakturowania,

5.      login, hasło oraz unikalny identyfikator,

6.      historię zakupów,

7.      preferencje osobiste, w tym tzw. listę życzeń (ang. wishlist) jak również preferencje marketingowe i w zakresie plików typu cookie,

3.      makeIT24 gromadzi w plikach „cookies” dane osobowe.

 

III. CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

1.      makeIT24 jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w serwisie w następujących celach:

1.      optymalizacji swoich stron internetowych, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Gromadzone pliki pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

2.      tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, a w efekcie ulepszać ich strukturę i zawartość, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika;

3.      analiz wykorzystywania serwisu pozwalających na systematyczne udoskonalanie struktury i zawartość stron, tak by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów;

4.      mierzenia skuteczności prowadzonych czynności marketingowych;

5.      dopasowanie treści i form reklam, kierowanych do Użytkowników;

6.      zapamiętania, czy dany Użytkownik wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych treści), bądź też jej nie wyraził;

7.      zapamiętania zalogowania;

8.      zapamiętania zawartości koszyka;

9.      zapamiętania preferencji wyświetlania;

10.  tworzenia statystyk i raportów oglądalności.

2.      makeIT24 jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych, do momentu odwołania zgody przez Użytkownika, jednak nie dłużej niż będzie realizowany cel przetwarzania.

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO

1.      Wszystkie dane gromadzone przez makeIT24 w technologii cookies chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

2.      Podmioty powiązane z makeIT24, w szczególności współpracujący z nami usługodawcy, zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

3.      Na stronach serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z zasadami tych polityk, ponieważ makeIT24 nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.

4.      Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

 

V. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

1.      Użytkownik może kontrolować pliki cookies przez ustawienia wyszukiwarki i inne narzędzia.

2.      Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja (wyrażenie zgody) przez Użytkownika w przeglądarce (z zastrzeżeniem pkt. 6) oraz nieusuwanie ich.

3.      Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej.

4.      Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z wykorzystywania przez makeIT24 plików cookies, przez wybór odpowiedniego ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych.

5.      Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

6.      W przypadku gdy Użytkownik korzysta z oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczającego przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, również może w każdym czasie dokonać zmiany stawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej..

7.      Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej

8.      W przypadku gdy Użytkownik odwiedza serwis internetowy makeIT24 korzystając z naszych usług na urządzeniu mobilnym, to urządzenie wysyła dane dotyczące lokalizacji użytkownika. Większość urządzeń pozwala zapobiegać wysyłaniu danych dotyczących lokalizacji, a makeIT24 zobowiązuje się do przestrzegania ustawień Użytkownika.

 

VI. ZMIANA POSTANOWIEŃ

1.      Rozwój serwisów internetowych, korzystanie z najnowszych technologii jak również zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, wprowadzenia zmian w polityce w zakresie ochrony prywatności prowadzonej przez makeIT24. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników serwisu natychmiast po ich wprowadzeniu, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

 

VII. INFORMACJE

1.      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w plikach cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane osobowe w ww. celach.

2.      Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, a na podstawie odrębnych przepisów i w granicach przez nie przewidzianych przysługuje mu prawo do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.      Dane osobowe zostaną usunięte przy zakończeniu prowadzonej działalności gospodarczej.

4.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.makeit24.pl z siedzibą w Duchnice, ul. Duchnicka 6, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

5.      Administratorem danych osobowych jest operator.

 

VIII. DANE KONTAKTOWE

1.      Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez makeIT24 polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@makeit24.pl

RODO

Szanowny Użytkowniku,
Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
W związku z tym, jesteśmy zobowiązani do udzielenia podstawowych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych po dniu 25 maja 2018 r.:

 

·         Przetwarzane dane osobowe są gromadzone podczas korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym przeglądania stron internetowych oraz serwisów należących do grupy naszych spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo,

·         Dane osobowe zapisujemy poprzez pliki cookies, które są zainstalowane na stronach internetowych naszych spółek,

·         Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, wykonania ciążących obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz wsparcia działu obsługi,

·         Podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi konieczność wykonania umowy, a w pozostałych przypadkach wyrażona przez Ciebie zgoda bądź nasz prawnie usprawiedliwiony interes,

·         Administratorem Twoich danych osobowych jest makeIT24 Marcin Molenda z siedzibą w 05-850 Ożarów Mazowiecki, Duchnicka 6, adres e-mail: biuro@makeit24.pl natomiast współadministratorami danych osobowych są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem,

·         Jakiekolwiek uwagi, wnioski lub zastrzeżenia możesz kierować do Administratora. Jednocześnie, jesteś uprawniony do wykonywania swoich praw względem każdego ze współadministratorów,

·         W celu dopasowania naszej oferty do Twoich indywidualnych potrzeb, współpracujemy z partnerami zewnętrznymi, którzy nie wchodzą w skład grupy naszych spółek. W każdym przypadku powierzenie Twoich danych odbywa się zgodnie w przepisami RODO, na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

·         Udostępnienie danych osobowych jest Twoją dobrowolną decyzją, jednak brak Twojej zgody na przetwarzanie uniemożliwi skorzystanie z oferty makeit24 bądź podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo,

·         W każdym momencie masz prawo do żądania dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, przeniesienia oraz do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

·         W W każdym momencie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu możesz złożyć poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@makeit24.pl lub na piśmie.

·         przypadku nieskorzystania z oferty makeit24 bądź spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo, Twoje dane zostaną usunięte po odwołaniu przez Ciebie zgody albo gdy staną się niepotrzebne do celów, do których zostały zgromadzone. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i terminie wynikającym z przepisów.